เขามีกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆเสมอโดยเฉพาะกิจกรรมแข่งขันให้น้องๆได้แสดงความสามารถกัน