เรามีกิจกรรมดีๆ สำหรับน้องๆเสมอ โดยเฉพาะกิจกรรมการแข่งขันเพื่อให้น้องๆได้แสดงความสามารถกัน