ตั้งอยู่ในสโมสรของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดำเนินการโดย ครูต้อม

ที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย น้องๆเตรียมพบกับการเรียนรู้แนวใหม่ที่สนุกสนานได้ความรู้กับ หุ่นยนต์และคณิตศาสตร์ Robot’s Child & Smartvedic Maths

: 099-4636619
: Robotschild Muangthongthani
Line ID:
: thanakrit108@hotmail.com

แผนที่

สโมสรของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช