ฝากกด Like กด ติดตามทาง FB พวกเราได้ที่นี่ FB PAGE:

:098-2696859
:STEM Studio Phuket by Robot’s Child

Robot’s Child สาขาภูเก็ตเปิดให้บริการแล้วครับบ
 ขอเชิญน้องๆ มาเรียนรู้และร่วมกัน สร้าง โปรแกรมและทดสอบผลงานที่เราทำได้แล้ว
โทร 098-2696859 ทดลองเรียน ฟรี! บริหารงานโดย (ครูโปส)
        สถาบันส่งเสริมวิศวกรรมหุ่นยนต์ และคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นความคิดสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ ออกแบบ ประดิษฐ์ เขียนโปรแกรมสั่งงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการทดสอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการออกแบบเทคโนโลยีชั้นสูง ทั้งนี้ได้ประสานวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ ..
เนื้อหาในหลักสูตรถูกพัฒนาออกมาให้สอดคล้องกับเด็กแต่ละบุคคลจริงได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาทางวิชาการในหลักสูตรจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon Robotic Academy (ประเทศสหรัฐอเมริกา, NATIONAL INSTRUMENTS (องค์กรนานาชาติ) M.I.T. (ประเทศสหรัฐอเมริกา), TUFTS UNIVERSITY (ประเทศสหรัฐอเมริกา), LEGO Education (ประเทศเดนมาร์ค)

ฝากกด Like กด ติดตามทาง FB พวกเราได้ที่นี่ FB PAGE: STEM Studio Phuket by Robot’s Child